top of page

Data og Analyse

Læs om hvordan man gennem kombination af forskellige researchteknikker kan opnå store besparelser på sit mediebudget, finde sig en unik position på et komplekst marked og få styr på sin produktportefølje.  

Juni 06, 2023

3 minutters læsning

En større dansk finansiel aktør

 

En større dansk finansiel aktør ønskede at optimere sit mediebudget. Man må hurtigt erkende, at det er vanskeligt at sammenligne effekter i de forskellige typer af media. Dels er der forskellige måder at opgøre effekttal på, hvilket i sig selv er en udfordring og dels er selv kvaliteten af

’en enkelt påvirkning’ også forskellig. Tv og print som de dyreste medier, men også de stærkeste

til at opbygge brandindhold og med mulighed for at optimere påvirkningen i virksomhedens særlige målgruppe. De såkaldte digitale kanaler (display, YouTube, Social osv.) med mange påvirkninger for pengene, men mindre effekt, når det gælder brandopbygning og langt færre muligheder for at ramme præcist. Løsningen er en kombination af en selvstændig mediavane-undersøgelse og interviewbaserede effektmål, sammenkædes med de effektuerede mål fra media-planen og realiserede priser. På dette grundlag blev det muligt at beregne den optimale fordeling mellem de enkelte kanaler. Resultatet var en samlet effektforøgelse på 43%, der i dette tilfælde modsvarede kr. 6,8 mio. pr. år.

Energiaktør

 

En organisation, der arbejder for energioptimering, ønskede at udvikle sin forretningsmodel og position. Energimarkedet er hyperkomplekst, kendetegnet ved at være et politisk fokusområde, mange kommercielle aktører, ’hele Danmark’ som målgruppe – og superdynamiske markeds-betingelser. Dybdeinterview med fremstående politikere, en såkaldt Delphigruppe med ’centrale aktører’ (journalister, forskere, producenter m.fl.), kvantitative, repræsentative undersøgelser med danske forbrugere og endeligt et Fremtidsværksted med organisationens ledelse. Dybdeinterviewene styrke ligger i den ’fleksible dialog’, hvor tilpasningen til person og situation er afgørende for at lykkes med datafangsten. Delphigruppens særlige styrke ligger i, at personer med meget forskellig faglig baggrund, kan diskutere et emne i et relevant og praktisk, gennemførbart forum – hvor netop personens særlige faglighed og vinkel på emnet respekteres og inspirerer de øvrige deltagere. Alle informationer og synspunkter samles op i et Fremtidsværksted, der netop har som en indbygget kvalitet i fremgangsmåden at gøre mennesker parate til at se ’ud ad vinduet’ og ’fremad’, uden at tabe forbindelsen til de bindinger der ligger i forretningsmodellens historik og unikke værdiskabelse.

En international fødevareproducent

 

En markedsleder indenfor fremstilling af fødevarer har gennem årene udviklet en stor produkt-portefølje. Positioner og målgrupper er efterhånden ’sandet til’, så produkterne i vid udstrækning er blevet indbyrdes konkurrenter fordi de reelt dækkede de samme behov-, spise og madlavnings-situationer. Den eksisterende mængde af data var stor, men traditionelle nøgletal (omsætning, distributionsgrad, kendskab mv.) kunne ikke i sig selv afsløre hvilke produkter, der i virkeligheden konkurrerede med hinanden. Kvalitative interview sikrede, at kundernes sprog og italesættelse blev anvendt i de efterfølgende kvantitative studier, der blev baseret på den projektive teknik i Genius Emotic©. Denne fremgangsmåde, og matematikken bag Genius Emotic© modellen, viste virkelighedsnære og tydelige ligheder/forskelle i produkternes evne til at dække forbrugernes behov- og madlavningssituationer. Resultatet af dette var, at der kunne skabes en klar portefølje-strategi, hvor produkter blev udfaset, positioner blev ændret og nye udviklet. Med andre ord blev virksomhedens kompetencer på dette område væsentligt forbedret.           

bottom of page