top of page

Genius Emotic©: Øg værdien af dine kunder

Vores mest populære værktøj Genius Emotic© er udviklet til at tiltrække de bedste kunder og øge værdien af de nuværende kunder. Det afslører kundernes sande og ofte skjulte emotioner (værdier, motiver og følelser).

Vil du øge værdien af dine kunder?

Emotionelt forbundne kunder skaber større omsætning og indtjening i din forretning.

Emotionelt forbundne kunder er mere profitable end tilfredse

- Årlig øget finansiel værdi -

Emotionelt Forbundne

Utilfredse

Meget Tilfredse

Opfatter Brand Særpræg

+13%

større værdi

+50%

større værdi

18%

mindre værdi

De køber mere

De køber oftere

De er promoters

De er mindre prisfølsomme

Kilde: Harvard Business Review, 2015.

Gennemsnitlig værdistigning på tværs af 9 kategorier

På lang sigt er emotionelle kampagner den væsentligste drivkraft for vækst

% som rapporterer meget stor profitvækst

10%

13%

30%

20%

43%

23%

Emotionelle kampagner

Rationelle kampagner

1 år

2 år

3+ år

Kampagnens længde

Kilde: Les Binet & Peter Field: Marketing effectiviness in the digital era. IPA Databank, 2017

Genius Emotic lær mere

Genius Emotic© viser evnen til at skabe emotionel tilknytning til kunderne og er fundamentet for at besvare fire nøglespørgsmål:

Vækst: Vil dit brand vokse?

Indtjening: Hvor stor vækst og indtjening kan du opnå?

Drivkræfter: Hvor kommer overskud og underskud fra?

Værdiskabelse: Hvordan skaber vi større vækst og overskud i fremtiden?

Skab overblik over en kompleks virkelighed

Genius Emotic©-modellen er baseret på universelle værdier, motiver og følelser. At de er universelle betyder,

at de opleves af alle mennesker uanset kulturelle forskelle.

 

Erfaring fra mere end 350 gennemførte danske og internationale projekter danner grundlag for Genius Emotic© modellen og dens 8 territorier, der hver repræsenterer en unik mulighed for at udvikle værdien af eksisterende kunder og tiltrække nye kunder.

Læs mere om Genius Emotic®-modellen og de 8 territorier her

Udforsk betingelser for vækst og indtjening

Fremtidig vækst og indtjening er bestemt af hvordan man forstærker eller nedbryder, de både bevidste og ubevidste "hegnspæle", som kunderne sætter for ens brand. Positionen for et corporate/paraply brand bestemmes af de forhold, som kunderne anvender, når de taler om, tænker på – eller intuitivt blot fornemmer – hvilken type virksomheden er indenfor den aktuelle branche. På den måde bliver en forretningsmodel til en brandmodel.

 

Virksomhedens generiske forretningsmodel er ofte en stærk markør for frihedsgraderne i valg af brandposition.

Den sætter hjørneflag for brandets hjemmebane og dermed en troværdig emotionel værdiskabelse.

Gennem Genius Emotic© kan man nu begynde at forstå både sit eget brand, sine konkurrenter og den kategori/branche, som man opererer i.

Resultater

Frihed

Inklusion

Fællesskab

Tryghed

Kontrol

Anerkendelse

Magt

PRODUKTUDVIKLING OG INNOVATION

At vinde gennem produktets ydeevne, egenskaber og funktion

Fokus på talent og proces

KUNDEOPLEVELSE

OG RELATION

At skabe værdi gennem at tilføre 'kerneproduktet' relevante emotioner, fx frihed, status, fællesskabsfølelse

Fokus på identitet og aktivering

TILFREDSHED

LEVERING OG SERVICE

At skabe værdi ved at kunne levere 'som aftalt', til tiden og til lav pris - uden overraskelser

Fokus på behov og nemhed

OPERATIONEL

EFFEKTIVITET

At vinde gennem optimal infrastruktur og effektive produktionsprocesser

Fokus på omkostninger og standardisering

MARKEDSLEDER

EKSKLUSIVITET

At vinde gennem produktets markedslederposition og særpræg

Fokus på egen styrke og uniqueness

Opdag nye muligheder for vækst og indtjening

Viden om kundernes bevidste og ubevidste motiver for at købe er nøglen til at kunne udnytte den ekstraordinære værdiskabelse, der sker gennem emotionel tilknytning. Emotioner er en kombination af tre forhold: Værdier, motiver og følelser. Værdier er en generel guide for holdninger og adfærd, og er derfor ikke altid direkte involveret i købet. Motiver og følelser er tættere knyttet til den konkrete situation. Motiver styrer direkte den konkrete adfærd, mens følelser opstår og forsvinder spontant et eller flere steder på købsrejsen. I Genius Emotic© får du et unikt overblik, der både viser de tre typer drivkræfters indbyrdes dynamik og på hvilken måde de kommer til udtryk i konkrete købssituationer. Lad os tage et eksempel fra kosmetik- og hudplejekategorien, hvor der er zoomet ind på tre forretningsmodeller:     

Resultater

Frihed

Inklusion

Fællesskab

Tryghed

Kontrol

Anerkendelse

Magt

Fornyelse

Kvalitet

Produkter med særlige

aktivstoffer

F.eks. L'Oréal

Balance

Naturlighed

Produkter med fravær af 'kemi'

F.eks. Urtekram

Velkendt

Fornuftig pris

Velkendte produkter med et godt pris-kvalitetsforhold

F.eks. Matas

Den samme kunde vil i forskellige situationer have forskellige motiver (og dermed forskellig adfærd). Opdeling af kunder i kasser, sådan som man gør det i traditionel, statisk segmentering, giver derfor ikke megen mening i det moderne marked. I stedet bliver segmenteringen situationsbestemt i Genius Emotic© og indrettes efter den konkrete opgave, som man skal løse (positionering, produktudvikling, kommunikation osv.). Sammenhængen mellem motiver og behovssituationer er afgørende for hvor stor en vækst og indtjening brandet kan opnå.        

Resultater

Frihed

Inklusion

Fællesskab

Tryghed

Kontrol

Anerkendelse

Magt

Når jeg skal til fest på arbejdet

Fornyelse

Kvalitet

Produkter med særlige

aktivstoffer

F.eks. L'Oréal

Når jeg får det anbefalet i min Facebook-gruppe

Balance

Naturlighed

Produkter med fravær af 'kemi'

F.eks. Urtekram

Når jeg er derhjemme

Velkendt

Fornuftig pris

Velkendte produkter med et godt pris-kvalitetsforhold

F.eks. Matas

Optimér indtjening gennem produkt- og serviceattributter

Produkter og services har deres helt egen position og motivation. Tilsammen dannes der en unik behovssituation, hvor kunderne ’lukker brandet ind’. Produktbrands kan på denne måde ’knyttes’ til særlige begivenheder og situationer, hvor personlige og sociale motiver er i spil: Tuborg og musik. Carlsberg og fodbold. Interflora og begravelser. Ramlösa og forretningsmøder. Nescafé i båden og cappuccino på caféen osv. De relevante dimensioner, hvor brandet har sin ’stjernestund’ behøver ikke at begynde i en situation, men kan have sit udspring i helt andre forhold som f.eks. livsstil, jobprofil og persontype.

 

Genius Emotic© aflæser de usynlige og dynamiske territorier, der er forudsætningen for at kunne navigere sit produkt eller service til en optimeret position baseret på relevante attributter. Det er ikke nødvendigvis den historiske produktkategori, der afgør disse muligheder men den ”mentale kategori”, som kunderne opdeler deres verden i.

Resultater

Frihed

Inklusion

Fællesskab

Tryghed

Kontrol

Anerkendelse

Magt

Red Bull

Sport

Tuborg

Musik

Carlsberg

Fodbold

Bourgogne Middagsselskab

Ramlösa

Møder

Nescafé

Båden

Skab større overskud på kunderejsen

Bedre design af kunderejsen (de enkelte kontaktpunkter) er et nøgleområde for større indtjening blandt eksisterende kunder. Genius Emotic© identificerer ikke blot de motiver, der vil skabe den ønskede adfærd, men udpeger også hvor (hvilke kontaktpunkter) på kunderejsen, hvor den ønskede adfærd har størst sandsynlighed for at ske, samt hvor på rejsen at negative emotioner er dominerende. Med andre ord, så identificerer Genius Emotic©, hvor overskud eller underskud kommer fra.

FASER I BOLIGKØB

Boligønske

beslutter sig for at flytte

Rådgivning

hvor meget man kan købe for?

Boligsøgning

find den rette bolig

Bud og køb

Deponering, bankgaranti

og tinglysning

Nøglerne overleveres

+

-

Rød streg.png

FØLELSER

OPTIMISME

USIKKERHED

FRUSTRATION

TRYGHED

RESULTATER

FRIHED

MOTIVER

FORNYELSE

TRYGHED

PRÆSTATION

FÆLLESSKAB

KONTROL

MENINGSFULDHED

Maksimer effekt af kommunikation  

Gennem afdækning af de værdier, motiver og følelser, der er knyttet til brandet, er der en ligefrem og naturlig sammenhæng til udformningen af kommunikation. På lang sigt er kampagner, der har en emotionel forankring, dem med størst drivkraft til vækst. De traditionelle effektmål (awareness, liking, forståelighed osv.) rækker derfor ikke, når man vil kunne forudsige om kommunikationen eller aktiveringen vil skabe ny vækst for brandet.    

 

Langsigtet vækst kræver fornyelse af brandets rolle for kunderne. I en verden, der konstant forandrer sig, bliver de generiske emotioner hele tiden udtrykt på nye måder. Værdiskabende kommunikation skal derfor aktivere de samme emotioner blot i nye sammenhænge f.eks. anerkendelse gennem en ’selfie’ i stedet for et ’skolefoto’. Baseres effekt-vurderingen på kvantitative effektmål, der ikke kan vise emotion-kvaliteter, så er risikoen at det der fremstår at være en effektiv kampagne på kort sigt, vil udhule brandets fremtidige styrke og den langsigtede brandopbygning.

 

Kravet til effektiv kommunikation, er blevet yderligere skærpet gennem brug af digitale medier. Her kræves særlig præcision af budskabet i de første 5 sek. Farver, personer, tale, musik, miljø, humor – alt skal stå i zenit for at få opmærksomhed og for at blive afkodet rigtigt. Når man ændrer kommunikationsstil, sker der meget nemt en utilsigtet ændring af kommunikationens emotionelle indhold. Er indholdet forankret i et andet emotionelt territorium end brandets ’hjemmebane’, så er muligheden for troværdig værdiskabelse forringet. Det sker for eksempel for de danskere, der nu skal til at lære at Nykredit ikke længere er ’Tænk nyt’ eller ’en blå banke’, men i stedet er en ’forening’ – samtidigt med at kunderne skal forholde sig til de øvrige aktørers påstande – ovenikøbet i en virkelighed med stigende kommunikationsstøj.

Nykredit

En blå banke

Spar Nord

En nærværende bank der forstår dig

Nykredit

foreningsfordele

Sydbank

Hvad kan vi gøre for dig

Nordea

Overskud i hverdagen

Totalkredit

Ganske enkelt

Realkredit Danmark

Fjern tvivlen

Jyske Bank

Gør en forskel

Danske Bank

gør det du er bedst til - det gør vi

Nykredit

Tænk Nyt

Resultater

Frihed

Inklusion

Fællesskab

Tryghed

Kontrol

Anerkendelse

Magt

Aktivering der skaber opmærksomhed og langsigtede brandvækst

Ny forskning sætter lighedstegn mellem manglende vækst og for stor fokus på aktivering. Men aktivering behøver ikke at udhule brandets værdi. Aktiviteter indeholder lige så mange emotioner, som kommunikation, produkter og services gør. Alt skaber et emotionelt indhold – selv den konkrete pris.

 

Kunder kan opleve at noget er billigt, hvis de synes at varen er mere værd – eller at varens attraktivitet netop ligger i den høje pris – især hvis det er alment kendt, at det er dyrt og ikke noget alle har råd til.   

SPECIAL PRIS

FAIR PRIS

HØJ PRIS

LAV PRIS

Resultater

Frihed

Inklusion

Fællesskab

Tryghed

Kontrol

Anerkendelse

Magt

bottom of page