top of page

Produkter og services

Idealistisk forening forbedrer omsætning, bro ændrer bilistadfærd, innovations-værksted øger popularitet, virksomhed ændrer prioriteter for øget tilfredshed og loyalitet.

Juni 06, 2023

6 minutters læsning

Gorilla_edited_edited.jpg

En idealistisk forening

For en idealistisk forening kunne omsætningspotentialet på et såkaldt ”støtteprodukt”, forbedres med 25-30% - svarende til en årlig omsætning på kr. 4-6 mio. pr år. I stedet for at knytte produktet til motiver som ’omsorg og nærhed’ skulle det i stedet knyttes til ’bedre vilkår og muligheder’. Bedre ’vilkår og muligheder’ er de stærkeste motiver til at støtte foreningens virke – og er i balance med foreningens særlige værdiskabelse (særlige position).   

En bro

En stor bro ønskede at ændre bilisternes adfærd. Det er mest effektivt, at bilisterne vælger den ikke betjente automatiske del af betalingsanlægget. Et Genius Emotic© studie viste, at valg af betalingsform ikke handlede om praktiske forhold som f.eks. kontanter eller kort, men derimod om en stærk grundfølelse af usikkerhed og utryghed med stor intensitet pga. manglende overblik og erfaring. Disse følelser blev forstærket af den stemning af stress som skabes af majoriteten af bilister, der er meget motiveret af ’præstation’, dvs. at komme hurtigt gennem betalingsanlægget.

 

Ændring af adfærden kunne derfor ikke ske gennem information og skiltning inden betalings-anlægget. Information om ’sikkerheden’ ved at vælge den automatiske del af betalingsanlægget kunne derimod afleveres i selve betalingsanlægget, hvor tillid og troværdighed kunne maksimeres. Undersøgelsen viste også, at for der var en meget stærk positiv emotionel oplevelse, netop i det øjeblik som man kørte ud på broen. Det blev udnyttet som en væsentlig ”trigger” i broens kommunikationsunivers og skabte kampagner med en kommunikationseffektivitet, der var blandt de 25% bedste – uanset kategori*.

Endnu en idealistisk forening

En idealistisk forening ønskede at udvikle deres relationsskabelse og værditilbud. Gennem et Genius Emotic© innovationsværksted, med nøglemedarbejdere som deltagere, blev de enkelte produkter og services analyseret og innoveret. Værkstedet havde en varighed på 2 gange fire timer. Det indeholdt tre problemløsningsteknikker:

  1. En fælles opfattelse af foreningens fremtidige positionering og ’territoriets særlige emotionelle kvaliteter’ via Genius Emotic©

  2. En levendegørelse af foreningens målgrupper og deres motiver gennem persona-teknikken

  3. Et Value Proposition Canvas
     

Den efterfølgende medarbejderevaluering vidner om markante resultater gennem innovations-værkstedet: Nøglemedarbejderne vurderede, at 7 ud af 8 produkter/services ville øge deres popularitet og i 4 ud af 8 forventedes tilmed en stor stigning i deres relevans. Det er væsentligt at notere sig, at der var tale om produkter/services der havde eksisteret i en årrække.
 

En IT virksomhed

En virksomhed, der udvikler software til den finansielle sektor, har en forretningsmodel, hvor medarbejdernes it-kompetencer og opgavestyring er afgørende for værdiskabelsen (operationel effektivitet). Gennem Genius Emotic©-systemet blev det dog hurtigt klart, at sådanne kompetencer bliver betragtet som en ’selvfølge’.

 

Derimod blev det afsløret at virksomhedens værdiskabelse i større udstrækning var forankret i kompetencer om relationsskabelse og samarbejde (mediatorrollen). Her bliver kundernes personlige motiver, der udspringer af opgaven i egen organisation afgørende: ’Reduktion af usikkerhed’ og ’fastholde tillid’ blandt kolleger skaber emotionel tilknytning.

 

Investeringer, der skal maksimere tilfredshed og loyalitet – og dermed økonomiske resultater – må derfor prioritere kompetencer, der som ledelsesopgave er helt forskellig fra den, der er knyttet til den oprindelige forretningsmodel. Virksomhedens grundværdier, hvor ’seriøsitet’, ’alvor’ og ’dygtighed’ er fundamentet, skal dog også være basis i denne type ledelse, hvis troværdigheden skal fastholdes.

bottom of page