top of page

Kunder

Værdifulde kunder har emotionel tilknytning til værditilbuddet. Identifikation af disse kunder gennem Genius Emotic© afslører potentialet for vækst og øget indtjening.

Juni 06, 2023

3 minutters læsning

tandhjul

Bank

For en bank kunne andelen af de eksisterende kunder, der kunne transformeres fra ’helt tilfredse-’ til ’emotionelt forbundne’ kunder, estimeres til ca. 10%, svarende til ca. 25.000 kunder. Emotionelle kunder har flere bank-produkter i banken, ser i højere grad banken som deres primære bank og har samtidigt en lavere ’frafaldsrate. Merværdien af en emotionel tilknyttet kunde forsigtigt estimeres til kr. 2.500, - pr. år. Det repræsenterer et indtjeningspotentiale på mere end kr. 50 mio. om året.

Ferie- og fritidsresort

For et større dansk ferie- og fritidsresort blev motiverne for at købe en miniferie bestemt. Gæster, der forbandt ferie-og fritidsresortet med disse motiver blev identificeret som emotionelt forbundne. Merindtjening blandt de emotionelt forbunde stammede både fra større forbrug under opholdet og større sandsynlighed for genkøb. Ved at sammenligne købsadfærden for ’de emotionelt forbundne’ med de ’almindeligt tilfredse’ kunne man få et mål for indtjenings-potentialet blandt de eksisterende kunder. Baseret på eksisterende købsadfærd blandt de emotionelt forbunde gæster, blev det samlede større omsætningspotentiale estimeret til mere end kr. 100 mio. om året. I det latente marked kunne man samtidigt identificere et kundesegment, der købte miniferier ud fra de samme motiver. Det årlige omsætningspotentiale for klienten i dette segment oversteg mere end kr. 250 mio. pr. år.

bottom of page