top of page

Resultater

En følelses af positive forventninger til fremtiden, at tingene skal forbedres i forhold til nu.

Det er den følelse du har, når du forventer og tror at fremtiden bliver bedre end nutiden. Det er en følelse af risikovillighed og tro på vækst, at tingene skal udvikle sig til det bedre. Derfor er følelsen i familie med optimisme, energi og åbenhed mod forandringer, hvor afveksling og udforskning er et mål i sig selv og et middel mod kedsomhed. Denne følelse kommer af, at man gerne vil udfordre og ændre tingene. Der giver dig en følelse af livskraft og at man både tester, men også gerne overskrider sine egne begrænsninger. Det er den følelse af begejstring man får, når ny idéer, nye relationer eller nyt udstyr kan bruges til at bane vejen for ens personlige succes.   

Hvornår kan emotionen genkendes?

 

 • Når du starter på fitness efter nytår

 • Når du investerer i risikobehæftede aktier

 • Når du træner til at løbe et Marathon

 • Når du skal prøve din nye ’sous vide’ og skal lave lækker mad

 • Når du har fået et nyt software, der vil gøre alting nemmere og mere effektivt

Frihed

En følelse af frihed og uafhængighed – uden forpligtigelser eller begrænsninger; livsnydelse.

Følelsen af frihed og frigørelse er knyttet til det udadvendte i en intens form af spontanitet og letsind. Det sker når man gør ting impulsivt uden at tænke så meget over konsekvenserne. Der ligger et stærkt element af hedonisme i denne følelse, dvs. glæden og lysten ved f.eks. luksus og forbrug – det som i andres øjne kan betegnes som ’frås’ (af både tid, penge og relationer). Men frigørelsen ligger netop i at overskride det socialt sanktionerede. Med andre ord i at forarge. Forargelsen er en god indikator for at det man foretager sig, er hæmningsløst. Man bliver stimuleret af at opleve det uventede og at se noget fantasifuldt, der overrasker en, så man bliver opslugt af selve handlingen. Derfor er rejser forbundet med frihed, da det rimer på at opleve nyt og have mange muligheder.  

Hvornår kan emotionen genkendes?

 

 • Når du køber et par dyre sko, som du bare må eje

 • Når du har slået dit telt op og er helt klar til festival  

 • Når du rejser på opdagelse i en anden del af verden

 • Når du tager til fest med mennesker, du ikke kender

 • Når du hører dit favoritnummer for fuld styrke i bilen

Inklusion

Når man føler, at man vokser som menneske, lever et meningsfuldt liv, der handler om andet end penge og status. Et liv der værdsættes af ligesindede.

Det er den gode følelse du får, når du oplever at bidrage aktivt til at skabe en stemning eller en oplevelse, der værdsættes af andre. Selve det at bidrage og deltage bliver til en særlig kvalitet ved oplevelsen. Meningsfuldheden er ikke betinget af penge og ydre status, men af situationen. Fælles problemopfattelse skaber lige så stærke bånd som enighed om løsningen. Den rigtige løsning sætter menneskers selvudvikling højest. Mennesker lærer sig selv at kende gennem uddannelse og dialog – ikke gennem ting. Man skal derfor gå bag om tingene og deres overflade for at se, hvad de rigtigt er værd.

Hvornår kan emotionen genkendes?

 

 • Når du tør åbne dig i en samtale med andre og føler dig forstået

 • Når du bidrager til en fælles sag, der har et større formål

 • Når du deltager i frivilligt arbejde

 • Når du oplever et særligt bånd med din kæreste

 • Når du føler at du vokser som menneske ved at lære noget nyt

Fællesskab

Når man har en følelse af et tilhørsforhold og tilknytning med andre; i en gruppe som man har fælles idealer med.

Det er den gode følelse af at være accepteret og kvalificeret til et fællesskab uden at skulle anstrenge sig eller gøre sig særligt umage. Dette opnås ofte i familien, et broderskab eller en klan, hvor man har en naturlig rolle, hvor man ikke skal gøre sig umage, men kan være helt sig selv. Når man med stor selvfølgelighed inviteres til fødselsdag hos et familiemedlem og som det naturligste i verden deltager. Det er den stærke følelse af samhørighed, der gør at man gerne stiller gerne op, når der kaldes, selvom det indebærer at man skal yde noget. Det overvejes ikke, men føles snarere som en indre nødvendighed.

Hvornår kan emotionen genkendes?

 

 • Når du sender en fødselsdagskort til et familiemedlem

 • Når du hjælper nogen med at flytte

 • Når du hjælper med at sætte stole og borde op til en fest

 • Når du føler et særligt venskab med kammerater på efterskolen

 • Når du bliver hilst velkommen af de andre til festen


 

Sikkerhed

En følelse af tryghed gennem at en tro på, at det vi har i dag også findes i morgen; at man kan leve et liv uden bekymringer.

Det er den følelse du har af tryghed og sikkerhed, når nogen udviser omsorg for dig for eksempel ved at servere ens livret eller spørge om man vil have en kop the, hvis man er forkølet. Når man får hjælp uden at have bedt om det. Det er den følelse du har, når man taler om gode barndomsminder, spiser fredagsslik og ser en ’feel good’ film. Det er den følelse af at tingene er enkle og ligetil, når man anvender en velkendt, gennemprøvet fremgangsmåde eller middel så ’problemet’ forsvinder og skaden udbedres. Den følelses man har, når man trækker sig ind i familien, gør sig det bekvemt og gør som man plejer.

Hvornår kan emotionen genkendes?

 

 • Når du ser at din bankkonto er i plus

 • Når du hygger dig i sofaen med en god film

 • Når du spiser søndagsmiddag hos dine forældre

 • Når du bliver i dit nuværende job

 • Når du pynter op til jul eller påske

Kontrol

En følelse af at man kan genskabe tidligere tiders ro og stabilitet gennem at fjerne eller reducere en stigende uorden.

Det er den følelse du har, når du har brug for at kontrollere at tingene er som de plejer at være, som de skal være. Det handler derfor lige så meget om at undgå følelsen af usikkerhed og den frygt, som inders inde er drivkraften. Her kan rutiner og regler hjælpe. Kaos opstår som regel, når andre mennesker er involveret, da de aldrig gør og tænker som man har planlagt og kunne ønske sig.    Følelsen af at genskabe ro og stabilitet kan ske når man trækker sig tilbage fra verden, gør den mindre og derfor mere overskuelig. Der kan være stærk viljestyrke og disciplin bag denne adfærd, fordi man ønsker at kontrollere sine følelser.

Hvornår kan emotionen genkendes?

 

 • Når du begynder på en ny slankekur eller på en diæt der skal gøre dig rask

 • Når du stiller dine bøger i alfabetisk orden

 • Når du reducerer tøjet i din garderobe og lægger det i små ’pakker’

 • Når du rydder op i skuret

 • Når du sælger dine aktier og køber statsobligationer

Anerkendelse

Når man nyder følelsen af at nå i mål efter at have fjernet forhindringer og løst udfordringer; når man føler at man har fortjent sin belønning.

Det er følelsen du har, når du er unik, dvs. at man står ’udenfor’ eller ’adskiller sig’ så man ikke forsvinder i mængden. Den følelse har man, når man ejer noget, som ingen andre har. Det kan for eksempel være stort hus, en dyr bil eller et eksklusivt ur. Høj pris er nemt at afkode for andre og derfor et velegnet signal. Men følelsen opstår også, når man er dygtig eller har særlige kompetencer. Man føler stor selvsikkerhed, når man kan præsentere en løsning for andre, som de ikke selv kunne have udtænkt, som imponerer – og at anerkendelsen derfor er fortjent.

Hvornår kan emotionen genkendes?

 

 • Når du fortæller andre om din vens nye Ferrari

 • Når du i din tale erklærer dig enig med en anerkendt personer

 • Når du vinder en diskussion fordi du ved mest

 • Når du har tænkt og regnet dig frem til den rigtige løsning

 • Når du har efter hårdt slid finder en smart løsning på et problem

Magt

Når man har en følelse af at skille sig ud fra mængden og at har opnået en særlig, attraktiv social status.

Det er følelsen af status og respekt, dvs. når man ser sig selv som betydningsfuld og dominerende. Det er ikke alene vigtigt at have kontrol over personer og ressourcer, men magten er først reel, når den anerkendes af det sociale system, som man er en del af. Det er den følelse man har, når man fremfører sine synspunkter aggressivt. Det er altså ikke nok at have succes i konkrete situationer. Forankringen af positionen i et socialt system, så den anerkendes af ’omgivelserne’ giver grobund for ens ønsker om symbolsk magt, dvs. jobtitel, hus, bil og andre statussymboler. Det gælder med andre ord om at ’holde facaden’ – at være seriøs.

Hvornår kan emotionen genkendes?

 

 • Når du stiger ud af din nye bil

 • Når du overhaler andre bilister

 • Når du bliver forfremmet

 • Når du sætter betingelserne og rammerne for samtalen eller mødet

 • Når du har råd til at købe et dyrt mærke

bottom of page