top of page

Vækst gennem Positionering

Byg positioneringsstrategien på kundernes nøgleemotioner og -motiver. Find de motiver, som kan ejes i forhold til konkurrenterne og øg konkurrencestyrke og finansiel værdi. Positionering forankret i motiver baner vejen for positiv forventning hos kunderne.

 

 • Skab vækst i brand equity

 • Øg effekt og effektivitet i kommunikationen

 • Forstærk den positive kundeoplevelse


Når forretningsmodel møder markedet, forvandles den til en brandmodel. Mødet med kunder og konkurrenter er kritisk og afgørende for vækst og indtjening. Kundernes vurderinger og beslutninger er oftest mere emotionelle end rationelle. Brands er koncepter, forstås i helheder og deres værdiskabelse kan derfor ikke afsløres gennem ’logiske-cost-benefit-analyser’. Deres succes afhænger af, at de positioneres i kundernes virkelighed. Her skabes grundlaget for et konkurrencestærkt særpræg.

Brain Illustration_edited.jpg

Find ny vækst gennem positionering

Vækst Positionering

Vækst gennem Kunder

Øg dine kunders værdi | Tiltræk nye kunder

 

Motiver styrer kundernes adfærd og skaber en højere livstidsværdi for den enkelte kunde. Motiver styrer overvejelser, konvertering, køb, loyalitet og anbefalinger. Udvikling af kundernes værdi kan derfor ske, når nøglemotiver indarbejdes i de konkrete kundeoplevelser, i kommunikation, på tværs af kanaler, digitalt og på mobilen, på sociale media, direct mail og email.

 • Skab en stærkere og mere relevant relation til kunderne gennem tilknytning til deres motiver

 • Øg effekten af investeringen i marketing og i kundeoplevelser

 • Tiltræk segmenter gennem øget tilfredsstillelse af den enkeltes motiver

 

Vækst gennem nye kunder

 

For brands er tilfredse kunder en nødvendig adgangsbillet til markedet, men ikke nok til at vokse. Vækst skabes derimod ved at kunne indfri kundernes rationelle og emotionelle ønsker og behov. Kendskabet til kundernes præcise motivation er derfor en betingelse for at finde nye veje til vækst, konvertering, køb og loyalitet. Genius Emotic© hjælper brands og deres rådgivere til at identificere motiver og prioritere de kunder, der mest sandsynligt skaber øget vækst.

Fodgængere fra en Ariel View

Find ny vækst gennem kunder

Vækst Kunder

Vækst gennem Produkter & Services

Find de kundeoplevelser, der indfrier kundernes motiver og skaber bedre resultater. Tænk på alle ’touchpoints’ og alle de måder, som kunden kan opleve brandet på: Produkter, services, site, stores, e-handels kanaler osv. Prioriter de oplevelser, der skaber emotionel tilknytning og dermed størst påvirkning af kundeoplevelsen.

 • Design den optimale kunderejse

 • Bliv inspireret til at skabe nye kundeoplevelser

 • Maksimér indtjening gennem individuel positionering for enkeltprodukter og services

 

Design af værditilbuddet  

 

Innovation, produktudvikling og lineextensions behøver ikke at ske gennem en ”radikal innovation”, men et produkt eller en service kan ofte få fornyet liv gennem en ændring i det ”konceptuelle indhold”. Lineextensions sker i en virkelighed, hvor kunderne ikke har brug for ”fuld indsigt” men ”nok indsigt” (system 1-tænkning).

 

Genius Emotic© aflæser de usynlige og dynamiske mentale territorier, der er forudsætningen for at kunne navigere sit produkt/service til en optimeret position. Det er ikke den historiske produktkategori, der afgør disse muligheder men den ”mentale kategori”, som kunderne opdeler verden i.  Genius Emotic© identificerer ikke blot de emotioner, der skaber den ønskede adfærd. Den udpeger også i hvilke kontaktpunkter – hvor på ”kunderejsen” – dette har størst sandsynlighed for at ske. Genius Emotic© - udpeger også de kontaktpunkter, hvor negative emotions er dominerende.

Håndlavede sæbestænger

Find ny vækst gennem produkter og services

Vækst Produkter Services

Vækst gennem Kommunikation

Brandets tilknytning til nøglemotiver skaber sammenhængskraft i de mange forskellige aktiviteter. Genkendelighed på tværs af kommunikation og aktiviteter skaber både større opmærksomhed, relevans og troværdighed. Større effekt er grundlaget for større effektivitet – større ROI i marketinginvesteringerne. 

 • Brug kundernes nøglemotiver til at øge rækkevidde og forhåndsaccept af aktiviteter

 • Øg effekt og effektivitet i marketing- og mediainvesteringer for alle kanaler

 • Skab optimal balance mellem salgs- og brandkommunikation

 

Vækst gennem emotionel aktivering

 

Den digitale kommunikation er især velegnet til aktivering. Men forskning sætter lighedstegn mellem manglende vækst og for stor fokus på aktiveringskommunikation. Den langsigtede vækst kommer derimod fra kommunikation, der bygger brand equity. Her gælder andre spilleregler. De digitale, kvantitative effektmål rækker simpelthen ikke. Det som digitalt er en effektiv kampagne på kort sigt, kan sagtens udhule brandets fremtidige styrke på emotion-kvaliteter.

Foldede aviser

Find ny vækst gennem kommunikation

Vækst Kommunikation

Vækst gennem Data & Analyse

Indsamling af information skal kunne registrere ændringer i forretningsmodel og markedets nøglebetingelser, dvs. være et varslingssystem. Det kræver, at man ikke blot har defineret, men også har forstået nøglebetingelsernes dynamik, dvs. hvordan de indbyrdes påvirker muligheden for at nå virksomhedens mål.

 • Øg værdien af data gennem forædlingstrappen: Data – informationer – viden – kompetencer

 • Gør data værdifulde gennem tydeliggørelse af deres forbindelse til beslutningsopgaver

 • Tilgængelighed og mængden af data betyder, at evnen til at ’smide væk’ ofte er mere afgørende end evnen til at ’samle ind’

 

Det er virksomhedens ledelsessystem, dens branche og kundernes beslutningsproces, der skal ligge til grund for research. Værdiskabende research binder virksomhedens overordnede strategi sammen med de operationelle opgaver. Den skal vise om man når sine mål, derfor skal målene altid etableres som det allerførste og den forpligtiger derfor medlemmerne i virksomheden til at skabe resultater. Værdiskabende research er kendetegnet ved at de valgte indikatorer (KPI’er) er: Få (skaber overblik), konsistente (skal kunne sammenlignes på tværs i organisationen og af indsamlingsteknikker), tilbagevendende (skal kunne vise udvikling) og ikke mindst skal kunne forudsige succes (hvordan man mest effektivt når bundlinjen). De fleste virksomheder har alt for mange målindikatorer og for få middelindikatorer.

    

Researchdesignet skal i den ’anden ende’ kunne afspejle målgruppernes opfattelse (f.eks. medarbejdere og kunders) særlige virkelighedsopfattelse. Derfor må metode, spørgsmålsformulering, svarskalaer og indsamlingsteknik afpasses efter emnet og målgruppen. Researchdesign kræver derfor at man både mestrer fortolkning af de kvalitative teknikker (f.eks. dialogbaserede, projektive teknikker m.fl.) og af de kvantitative teknikker (f.eks. rækkefølgebias, brug af statistisk analyse m.m.) og fremfor alt erfaring med metoder, teknikker og værktøjer.

Finansielle data

Find ny vækst gennem data og analyse

Vækst Data Analyse
bottom of page